Avize, acte, certificate, autorizatie de constructie totul in cel mai rapid timp posibil.
1. CERTIFICATUL DE URBANISM (C.U.)

Certificatul de urbanism este actul prin care primaria "certifica" faptul ca puteti ridica o constructie pe terenul respectiv. De asemenea, in aceasta etapa, primaria stabileste ce alte avize si acorduri suplimentare trebuiesc obtinute (vezi punctul 2)

Acte necesare pentru depunerea cererii: act de proprietate, intabulare, cadastru, un memoriu si completarea unui formular tip.

Durata medie de obtinere: 30-45 zile


2. AVIZE

Se impart in doua mari categorii : de la furnizorii de utilitati (energie electrica, gaze, telefonie, apa, canal, salubritate) si de la diverse autoritati, referitor la probleme de: mediu, aparare civila, sanatate publica, aparare contra incendiilor, monumente istorice si zone protejate, regimul apelor de suprafata si din subsol, interventiile pe cladiri existente, circulatie (comisii la primarie si politie) si altele.

Durata medie de obtinere a avizelor: 30-60 zile.

Observatie: Punctele 1 si 2 de mai sus presupun numai existenta terenului, pe cand punctul 3 (obtinerea Autorizatiei de Construire) necesita si realizarea proiectului casei.


3. AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE

Autorizatia de construire se elibereaza de catre primarie pe baza C.U., a avizelor si a proiectului casei. Din momentul obtinerii acesteia, se poate incepe constructia efectiva a casei.

Durata medie de obtinere: 30 zile

Taxa de autorizare se calculeaza ca un procent (0,5%) din valoarea estimata a investitie.

Banere sponsorizate